Jak číst z receptu na brýle

Přinášíme jednoduchý návod, jak číst z receptu na brýle. Čtení z předpisu na brýle může být složité a matoucí. Vytvořili jsme pro vás postup, jak ho přečíst a jak z něj údaje zadat do našeho konfigurátoru.

OD a OS co to znamená?

Jsou to zkratky z latinských spojení oculus dexter a oculus sinister.  Oculus dexter (OD) je latinsky pravé oko a oculus sinister (OS) je levé oko. U některých receptů se již používají anglické/německé zkratky L – pro levé oko a R – pro pravé oko.

Co znamená SPH (DioptriE)?

To jsou jednoduše dioptrie, tedy síla čočky, jakou vaše oko potřebuje. SPH je zkratka pro sférickou dioptrii a může být označena i písmenem S nebo slovem Sphere. U tohoto čísla uvidíte znaménko + (pro dalekozrakost) nebo - (pro krátkozrakost). Čím je číslo větší, tím větší korekci potřebujete. Když se u čísla vyskytne znaménko „=“ znamená to totéž jako „-“. Někdy může lékař místo dioptrií na blízko vyplnit pouze jedno číslo, a to je adice (přídavek do blízka), toto číslo se musí přičíst k dioptrii na dálku, abychom zjistili dioptrii na blízko (tzn. vaše dioptrie na dálku + hodnota z receptu = vaše dioptrie na blízko).

Astigmatismus

Astigmatismus se objevuje velice často. Pokud ho máte, budete mít vyplněné hodnoty ve sloupcích s názvy CYL & AXIS. Pokud je ve sloupcích 0 nebo nejsou vyplněné, můžete se radovat, astigmatismus nemáte.

CYL nebo ZYL je zkratka pro cylindr. Cylindr je něco jako dioptrie pro lidi trpící astigmatizmem. Působí v jedné ose (Axis = osa cylindru), ve které nepravidelnost ve vašem oku zkresluje vidění.

Co znamená PD?

Hodnota PD je vzdálenost zornic. Uvádí se v milimetrech a měří se od středu jedné zornice ke středu druhé. Pokud nemáte PD v receptu vyplněné, nevadí, podívejte se na náš návod, jak změřit vzdálenost zornic.

 Prizma a Báze

Pokud máte v receptu vyplněnou položku „Prizma“ znamená to, že máte problém se koordinací očí (šilháním) nebo dvojitým viděním. Prizma v brýlích ohýbá světlo, které poté správně dopadá na sítnici a tento problém řeší. Báze neboli základna udává nejtlustší část hranolu, a to kde má být hranol umístěn, aby správně směroval světlo na sítnici.

Pokud potřebujete se čtením předpisu poradit, obraťte se na náš zákaznický servis a vše vám rádi vysvětlíme.